نمایشگر آنلاین دما و رطوبت
Online Temperature and humidity Logger and meterنمایشگر آنلاین دما و رطوبت

Specification

Temperature Range  between -10 and +50


Humidity Range  Between 0 and 100


Temperature tolerance  5 Percent


Humidity tolerance 20 Percent


Communication interface Wireless


Access via Fanolem Website


Security  By user defined password


Power External android phone charger
دستگاه نمایشگر دما و رطوبت آنلاین (برخط)Current Logger 2 Channel Single user USB

این دستگاه قادر است اطلاعات محیطی دما و رطوبت را از محل نصب جمع آوری و به صورت 24 ساعته برای سرور اینترنتی شرکت فن و لم ارسال نماید

کاربران پس از اتصال به وب سایت شرکت فن و لم و ورود به آن به اطلاعات دستگاه خود از طریق اینترنت از هرجای دنیا و هر زمان دسترسی دارند

دستگاه به صورت وایرلس به اینترنت وصل خواهد شد و تنظیم خاصی ندارد و همه امور رابه صورت اتوماتیک انجام می دهد

بر روی نمایشگر این دستگاه اطلاعات محیطی درج می شود و می توانید از مدلی استفاده نمایید که امکان ارسال پیام های ساده را از طریق اینترنت داشته باشد